Kwaśny środek czyszczący Karcher RM 870 TankPro (20l)

Kod producenta: 6.295-916.0

Przeznaczenie: Inne

Cena brutto:

549,00 brutto

Cena jednostkowa: 27.45 zł / 1 l

Silnie kwasowy preparat przeznaczony do zewnętrznego i wewnętrznego czyszczenia zbiorników, silosów i kontenerów. Usuwa ciężkie osady wapienne, pozostałości materiałów budowlanych oraz resztki jedzenia, może być stosowany na powierzchniach, które mają kontakt z żywnością.

Pojemność: 20 l

pH: 1

Produkt niedostępny
Zapytaj o podobne produkty

RM 870 TankPro kwaśny środek czyszczący Kärcher

Podsumowanie

Silnie kwasowy preparat przeznaczony do zewnętrznego i wewnętrznego czyszczenia zbiorników, silosów i kontenerów.

Usuwa ciężkie osady wapienne, pozostałości materiałów budowlanych oraz resztki jedzenia, może być stosowany na powierzchniach, które mają kontakt z żywnością.

Właściwości

  • Trwałość termiczna do 80°C.
  • Nie zawiera barwników ani zapachów.

Specyfikacja

  • Pojemność: 20 l
  • pH: 1
RM 870 Karcher

Wytyczne i ostrzeżenia

H290 - Może powodować korozję metali.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć bądź lekarzem.

P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu - ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P303 + P361 + P353 - W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i spłukać skórę wodą.

P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

P501a - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi.

logo-karcher.jpg

Wszystkie prezentowane zdjęcia są poglądowymi, w szczególności wyświetlane przez dany ekran/matrycę kolory oraz elementy prezentujące możliwości oferowanego produktu. Zawartość danego zestawu jest dokładnie opisana w określonych miejscach. Jeśli po zapoznaniu się z ofertą powstaną pytania, chętnie na nie odpowiemy telefonicznie lub poprzez korespondencje e-mail. Serdecznie zapraszamy!

Dane techniczne

Przeznaczenie
Inne
Pokaż więcej

GWARANCJA JAKOŚCI CLINUS.PL

Gwarancja jakości Clinus.pl

W ofercie Clinus.pl znajdą Państwo wyłącznie sprzęt starannie dobranych producentów o najwyższej jakości. Ceniąc dbałość i wygodę naszych klientów, sprzedajemy produkty kupione bezpośrednio od producentów lub od autoryzowanych dystrybutorów. Dzięki temu zapewniamy, że nie uświadczą Państwo problemów z gwarancją. Oferowany towar pochodzi z oficjalnego polskiego kanału sprzedaży. Sprzedajemy wyłącznie produkty nieużywane, zapakowane w fabryczne opakowania.

549 brutto