Środek do intensywnego doczyszczania Karcher RM 752 (10l)

Kod producenta: 6.295-813.0

Chemia do: Czyszczenie ręczne
Maszyny czyszczące

Cena brutto:

240,00 brutto

Cena jednostkowa: 24.00 zł / 1 l

Silnie zasadowy preparat do czyszczenia podstawowego i strippingu. Usuwa nawet najbardziej intensywne zanieczyszczenia tłuszczowe, olejowe, mineralne i białkowe, ponadto usuwa powłoki nabłyszczające, woskowe oraz polimerowe.

Pojemność: 10 l

pH: 13.2

Produkt niedostępny
Zapytaj o podobne produkty

RM 752 środek do intensywnego doczyszczania Kärcher

Podsumowanie

Silnie zasadowy preparat do czyszczenia podstawowego i strippingu.

Usuwa nawet najbardziej intensywne zanieczyszczenia tłuszczowe, olejowe, mineralne i białkowe, ponadto usuwa powłoki nabłyszczające, woskowe oraz polimerowe.

Właściwości

  • Nisko pieniący.
  • Posiada przyjemny, cytrusowy zapach.
  • Wolny od NTA.

Specyfikacja

  • Pojemność: 10 l
  • pH: 13.2
RIR Classic Karcher

Wytyczne i ostrzeżenia

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H290 - Może powodować korozję metali.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303 + P361 + P353 - W przypadku ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.

P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

P501a - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi.

Z20 - Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

logo-karcher.jpg

Wszystkie prezentowane zdjęcia są poglądowymi, w szczególności wyświetlane przez dany ekran/matrycę kolory oraz elementy prezentujące możliwości oferowanego produktu. Zawartość danego zestawu jest dokładnie opisana w określonych miejscach. Jeśli po zapoznaniu się z ofertą powstaną pytania, chętnie na nie odpowiemy telefonicznie lub poprzez korespondencje e-mail. Serdecznie zapraszamy!

Dane techniczne

Chemia do
Czyszczenie ręczne
Maszyny czyszczące
Pokaż więcej

GWARANCJA JAKOŚCI CLINUS.PL

Gwarancja jakości Clinus.pl

W ofercie Clinus.pl znajdą Państwo wyłącznie sprzęt starannie dobranych producentów o najwyższej jakości. Ceniąc dbałość i wygodę naszych klientów, sprzedajemy produkty kupione bezpośrednio od producentów lub od autoryzowanych dystrybutorów. Dzięki temu zapewniamy, że nie uświadczą Państwo problemów z gwarancją. Oferowany towar pochodzi z oficjalnego polskiego kanału sprzedaży. Sprzedajemy wyłącznie produkty nieużywane, zapakowane w fabryczne opakowania.

240 brutto