Środek do mycia glazury Karcher RM 841 ASF (20l)

Kod producenta: 6.295-419.0

Chemia do: Maszyny czyszczące

Cena brutto:

480,00 brutto

Cena jednostkowa: 24.00 zł / 1 l

Silnie kwaśny preparat do szybkiego usuwania osadów wapnia, tłuszczu, mydła i śladów rdzy. Przeznaczony do mycia myjni samochodowych i hal.

Pojemność: 20 l

pH: 0.3

Produkt niedostępny
Zapytaj o podobne produkty

RM 841 ASF Środek do mycia glazury Kärcher

Podsumowanie

Silnie kwaśny preparat do szybkiego usuwania osadów wapnia, tłuszczu, mydła i śladów rdzy.

Przeznaczony do mycia myjni samochodowych i hal.

Właściwości

  • Skoncentrowany.
  • Do czyszczenia podstawowego i regularnego.
  • Posiada przyjemny, świeży zapach.
  • Wolny od tensydów, NTA, olejów mineralnych i węglowodorów.

Specyfikacja

  • Pojemność: 20 l
  • pH: 0.3
RM 841 Karcher

Wytyczne i ostrzeżenia

H290 - Może powodować korozję metali.

P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P501a - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi.

P303 + P361 + P353 - W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami) - natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

logo-karcher.jpg

Wszystkie prezentowane zdjęcia są poglądowymi, w szczególności wyświetlane przez dany ekran/matrycę kolory oraz elementy prezentujące możliwości oferowanego produktu. Zawartość danego zestawu jest dokładnie opisana w określonych miejscach. Jeśli po zapoznaniu się z ofertą powstaną pytania, chętnie na nie odpowiemy telefonicznie lub poprzez korespondencje e-mail. Serdecznie zapraszamy!

Dane techniczne

Chemia do
Maszyny czyszczące
Pokaż więcej

GWARANCJA JAKOŚCI CLINUS.PL

Gwarancja jakości Clinus.pl

W ofercie Clinus.pl znajdą Państwo wyłącznie sprzęt starannie dobranych producentów o najwyższej jakości. Ceniąc dbałość i wygodę naszych klientów, sprzedajemy produkty kupione bezpośrednio od producentów lub od autoryzowanych dystrybutorów. Dzięki temu zapewniamy, że nie uświadczą Państwo problemów z gwarancją. Oferowany towar pochodzi z oficjalnego polskiego kanału sprzedaży. Sprzedajemy wyłącznie produkty nieużywane, zapakowane w fabryczne opakowania.

480 brutto