Alkaliczny środek do podłóg Karcher RM 69 ASF eco!efficiency (20l)

Kod producenta: 6.295-652.0

Chemia do: Szorowarki

Cena brutto:

350,00 brutto

Cena jednostkowa: 17.50 zł / 1 l

Wysoce skoncentrowany, alkaliczny preparat do czyszczenia podłóg twardych. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne.

Pojemność: 20 l

pH: 12 (w koncentracie)

Wydajność: 100 m2/l

Produkt niedostępny
Zapytaj o podobne produkty

RM 69 ASF eco!efficiency alkaliczny środek do podłóg

Podsumowanie

Wysoce skoncentrowany, alkaliczny preparat do czyszczenia podłóg twardych.

Usuwa silne zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne.

Właściwości

  • Przeznaczony do szorowarek automatycznych.
  • Posiada przyjemny, świeży zapach.
  • Wolny od NTA.

Specyfikacja

  • Pojemność: 20 l
  • pH: 12 (w koncentracie)
  • Wydajność: 100 m2/l
RM 69 ASF Karcher

Wytyczne i ostrzeżenia

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

P303 + P361 + P353 - W przypadku ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.

P501a - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi.

logo-karcher.jpg

Wszystkie prezentowane zdjęcia są poglądowymi, w szczególności wyświetlane przez dany ekran/matrycę kolory oraz elementy prezentujące możliwości oferowanego produktu. Zawartość danego zestawu jest dokładnie opisana w określonych miejscach. Jeśli po zapoznaniu się z ofertą powstaną pytania, chętnie na nie odpowiemy telefonicznie lub poprzez korespondencje e-mail. Serdecznie zapraszamy!

Dane techniczne

Chemia do
Szorowarki
Pokaż więcej

GWARANCJA JAKOŚCI CLINUS.PL

Gwarancja jakości Clinus.pl

W ofercie Clinus.pl znajdą Państwo wyłącznie sprzęt starannie dobranych producentów o najwyższej jakości. Ceniąc dbałość i wygodę naszych klientów, sprzedajemy produkty kupione bezpośrednio od producentów lub od autoryzowanych dystrybutorów. Dzięki temu zapewniamy, że nie uświadczą Państwo problemów z gwarancją. Oferowany towar pochodzi z oficjalnego polskiego kanału sprzedaży. Sprzedajemy wyłącznie produkty nieużywane, zapakowane w fabryczne opakowania.

350 brutto