Środek odkażający RM 851 (20l) Karcher

Kod producenta: 6.295-450.0

Przeznaczenie: Inne

Cena brutto:

630,00 brutto

Cena jednostkowa: 31.50 zł / 1 l

Silnie kwasowy preparat dezynfekujący za pomocą utleniania aktywnym tlenem do stosowania z urządzeniami uzdatniającymi wodę.

Pojemność: 20 l

pH: 3

Produkt niedostępny
Zapytaj o podobne produkty

RM 851 środek odkażający Kärcher

Podsumowanie

Silnie kwasowy preparat dezynfekujący za pomocą utleniania aktywnym tlenem do stosowania z urządzeniami uzdatniającymi wodę.

Właściwości

  • Zwalcza bakterie.
  • Usuwa nieprzyjemne zapachy.
  • Na bazie nadtlenku wodoru.
  • Nie obciąża instalacji ściekowej.
  • Wolny od NTA.

Specyfikacja

  • Pojemność: 20 l
  • pH: 3
RM 851 Karcher

Wytyczne i ostrzeżenia

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P501a - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi.

P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.

logo-karcher.jpg

Wszystkie prezentowane zdjęcia są poglądowymi, w szczególności wyświetlane przez dany ekran/matrycę kolory oraz elementy prezentujące możliwości oferowanego produktu. Zawartość danego zestawu jest dokładnie opisana w określonych miejscach. Jeśli po zapoznaniu się z ofertą powstaną pytania, chętnie na nie odpowiemy telefonicznie lub poprzez korespondencje e-mail. Serdecznie zapraszamy!

Dane techniczne

Przeznaczenie
Inne
Pokaż więcej

GWARANCJA JAKOŚCI CLINUS.PL

Gwarancja jakości Clinus.pl

W ofercie Clinus.pl znajdą Państwo wyłącznie sprzęt starannie dobranych producentów o najwyższej jakości. Ceniąc dbałość i wygodę naszych klientów, sprzedajemy produkty kupione bezpośrednio od producentów lub od autoryzowanych dystrybutorów. Dzięki temu zapewniamy, że nie uświadczą Państwo problemów z gwarancją. Oferowany towar pochodzi z oficjalnego polskiego kanału sprzedaży. Sprzedajemy wyłącznie produkty nieużywane, zapakowane w fabryczne opakowania.

630 brutto