Aktywna piana Karcher CP 940 (20l)

Kod producenta: 6.295-519.0

Chemia do: Myjnie samochodowe

Przeznaczenie: Karoserie pojazdów

Cena brutto:

399,00 brutto

Cena jednostkowa: 19.95 zł / 1 l

Koncentrat delikatnej, alkalicznej aktywnej piany do mycia wstępnego i konserwacji. Preparat z łatwością rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne.

Pojemność: 20 l

pH: 11.4

Produkt niedostępny
Zapytaj o podobne produkty

CP 940 aktywna piana Kärcher

Podsumowanie

Koncentrat delikatnej, alkalicznej aktywnej piany do mycia wstępnego i konserwacji.

Preparat z łatwością rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne.

Właściwości

  • Tworzy obszerną pianę.
  • Niweluje tarcie szczotek, chroni karoserię pojazdu.
  • Nie pozostawia plam ani zacieków.
  • Kompatybilny z woskiem.
  • Zgodny z VDA i OECD.
  • Wolny od NTA.
  • O zapachu cytrynowym.

Specyfikacja

  • Pojemność: 20 l
  • pH: 11.4
CP 940 Karcher

Wytyczne i ostrzeżenia

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu - ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P501a - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi.

logo-karcher.jpg

Wszystkie prezentowane zdjęcia są poglądowymi, w szczególności wyświetlane przez dany ekran/matrycę kolory oraz elementy prezentujące możliwości oferowanego produktu. Zawartość danego zestawu jest dokładnie opisana w określonych miejscach. Jeśli po zapoznaniu się z ofertą powstaną pytania, chętnie na nie odpowiemy telefonicznie lub poprzez korespondencje e-mail. Serdecznie zapraszamy!

Dane techniczne

Chemia do
Myjnie samochodowe
Przeznaczenie
Karoserie pojazdów
Pokaż więcej

GWARANCJA JAKOŚCI CLINUS.PL

Gwarancja jakości Clinus.pl

W ofercie Clinus.pl znajdą Państwo wyłącznie sprzęt starannie dobranych producentów o najwyższej jakości. Ceniąc dbałość i wygodę naszych klientów, sprzedajemy produkty kupione bezpośrednio od producentów lub od autoryzowanych dystrybutorów. Dzięki temu zapewniamy, że nie uświadczą Państwo problemów z gwarancją. Oferowany towar pochodzi z oficjalnego polskiego kanału sprzedaży. Sprzedajemy wyłącznie produkty nieużywane, zapakowane w fabryczne opakowania.

399 brutto