Środek wspomagający suszenie Karcher Klear!Dry RM 893 (20l)

Kod producenta: 6.296-002.0

Chemia do: Myjnie samochodowe

Przeznaczenie: Karoserie pojazdów

Cena brutto:

789,00 brutto

Cena jednostkowa: 39.45 zł / 1 l

Kwasowy preparat mrozoodporny minimalizujący powstawanie kropelek wody na karoserii i zapewniający optymalne rezultaty osuszania lakieru.

Pojemność: 20 l

pH: 5

Produkt niedostępny
Zapytaj o podobne produkty

RM 893 środek wspomagający suszenie Klear!Dry Kärcher

Podsumowanie

Kwasowy preparat mrozoodporny minimalizujący powstawanie kropelek wody na karoserii i zapewniający optymalne rezultaty osuszania lakieru.

Właściwości

  • Szybko przerywa film wodny na dużej powierzchni.
  • Skuteczny z wodą o różnym stopniu twardości.
  • Zgodny z VDA.

Specyfikacja

  • Pojemność: 20 l
  • pH: 5
RM 893 Karcher

Wytyczne i ostrzeżenia

H315 - Działa drażniąco na skórę.

P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.

P264 - Dokładnie umyć po użyciu.

P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362 + P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

logo-karcher.jpg

Wszystkie prezentowane zdjęcia są poglądowymi, w szczególności wyświetlane przez dany ekran/matrycę kolory oraz elementy prezentujące możliwości oferowanego produktu. Zawartość danego zestawu jest dokładnie opisana w określonych miejscach. Jeśli po zapoznaniu się z ofertą powstaną pytania, chętnie na nie odpowiemy telefonicznie lub poprzez korespondencje e-mail. Serdecznie zapraszamy!

Dane techniczne

Chemia do
Myjnie samochodowe
Przeznaczenie
Karoserie pojazdów
Pokaż więcej

GWARANCJA JAKOŚCI CLINUS.PL

Gwarancja jakości Clinus.pl

W ofercie Clinus.pl znajdą Państwo wyłącznie sprzęt starannie dobranych producentów o najwyższej jakości. Ceniąc dbałość i wygodę naszych klientów, sprzedajemy produkty kupione bezpośrednio od producentów lub od autoryzowanych dystrybutorów. Dzięki temu zapewniamy, że nie uświadczą Państwo problemów z gwarancją. Oferowany towar pochodzi z oficjalnego polskiego kanału sprzedaży. Sprzedajemy wyłącznie produkty nieużywane, zapakowane w fabryczne opakowania.

789 brutto