Środek wspomagający suszenie Karcher RM 833 (20l)

Kod producenta: 6.295-391.0

Chemia do: Myjnie samochodowe

Przeznaczenie: Karoserie pojazdów

Cena brutto:

749,00 brutto

Cena jednostkowa: 37.45 zł / 1 l

Zasadowy preparat wspomagający osuszanie karoserii w myjniach samochodowych bez dmuchaw suszących. Odpycha wodę od powierzchni lakieru, zapobiegając tym samym powstawaniu smug i plam.

Pojemność: 20 l

pH: 12

Produkt niedostępny
Zapytaj o podobne produkty

RM 833 środek wspomagający suszenie Kärcher

Podsumowanie

Zasadowy preparat wspomagający osuszanie karoserii w myjniach samochodowych bez dmuchaw suszących.

Odpycha wodę od powierzchni lakieru, zapobiegając tym samym powstawaniu smug i plam.

Właściwości

  • Szybko przerywa film wodny na dużej powierzchni.
  • Pozwala na łatwe spływanie wody.
  • Posiada właściwości detergentu.
  • Po osuszeniu nie pozostają plamy ani smugi.
  • Wolny od tensydów oraz NTA.

Specyfikacja

  • Pojemność: 20 l
  • pH: 12
RM 833 Karcher

Wytyczne i ostrzeżenia

H290 - Może powodować korozję metali.

P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P501a - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi.

P303 + P361 + P353 - W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami) - natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

logo-karcher.jpg

Wszystkie prezentowane zdjęcia są poglądowymi, w szczególności wyświetlane przez dany ekran/matrycę kolory oraz elementy prezentujące możliwości oferowanego produktu. Zawartość danego zestawu jest dokładnie opisana w określonych miejscach. Jeśli po zapoznaniu się z ofertą powstaną pytania, chętnie na nie odpowiemy telefonicznie lub poprzez korespondencje e-mail. Serdecznie zapraszamy!

Dane techniczne

Chemia do
Myjnie samochodowe
Przeznaczenie
Karoserie pojazdów
Pokaż więcej

GWARANCJA JAKOŚCI CLINUS.PL

Gwarancja jakości Clinus.pl

W ofercie Clinus.pl znajdą Państwo wyłącznie sprzęt starannie dobranych producentów o najwyższej jakości. Ceniąc dbałość i wygodę naszych klientów, sprzedajemy produkty kupione bezpośrednio od producentów lub od autoryzowanych dystrybutorów. Dzięki temu zapewniamy, że nie uświadczą Państwo problemów z gwarancją. Oferowany towar pochodzi z oficjalnego polskiego kanału sprzedaży. Sprzedajemy wyłącznie produkty nieużywane, zapakowane w fabryczne opakowania.

749 brutto