Środek do mycia wstępnego CP 930 (20l) Karcher

Kod producenta: 6.295-515.0

Przeznaczenie: Karoserie pojazdów

Cena brutto:

440,00 brutto

Cena jednostkowa: 22.00 zł / 1 l

Koncentrat przeznaczony do bezwysiłkowego usuwania zabrudzeń z oleju i smaru, zabrudzeń emisyjnych, owadów.

Pojemność: 20 l

pH: 13

Produkt niedostępny
Zapytaj o podobne produkty

Środek do mycia wstępnego CP 930 Kärcher

Podsumowanie

Koncentrat przeznaczony do bezwysiłkowego usuwania zabrudzeń z oleju i smaru, zabrudzeń emisyjnych, owadów.

Właściwości

  • Działa we wszystkich zakresach temperaturowych.
  • Przyśpiesza wysychanie karoserii.
  • Ułatwia usunięcie pozostałości owadów.
  • Wolny od NTA.

Specyfikacja

  • Pojemność: 20 l
  • pH: 13
CP 930 Karcher
logo-karcher.jpg

Wytyczne i ostrzeżenia

H290 - Może powodować korozję metali.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć bądź lekarzem.

P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu - ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P303 + P361 + P353 - W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i spłukać skórę wodą.

P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

P501a - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi.

logo-karcher.jpg

Wszystkie prezentowane zdjęcia są poglądowymi, w szczególności wyświetlane przez dany ekran/matrycę kolory oraz elementy prezentujące możliwości oferowanego produktu. Zawartość danego zestawu jest dokładnie opisana w określonych miejscach. Jeśli po zapoznaniu się z ofertą powstaną pytania, chętnie na nie odpowiemy telefonicznie lub poprzez korespondencje e-mail. Serdecznie zapraszamy!

Dane techniczne

Przeznaczenie
Karoserie pojazdów
Pokaż więcej

GWARANCJA JAKOŚCI CLINUS.PL

Gwarancja jakości Clinus.pl

W ofercie Clinus.pl znajdą Państwo wyłącznie sprzęt starannie dobranych producentów o najwyższej jakości. Ceniąc dbałość i wygodę naszych klientów, sprzedajemy produkty kupione bezpośrednio od producentów lub od autoryzowanych dystrybutorów. Dzięki temu zapewniamy, że nie uświadczą Państwo problemów z gwarancją. Oferowany towar pochodzi z oficjalnego polskiego kanału sprzedaży. Sprzedajemy wyłącznie produkty nieużywane, zapakowane w fabryczne opakowania.

440 brutto