Środek do mycia felg RM 800 ASF (20l) Karcher

Kod producenta: 6.295-441.0

Chemia do: Myjnie samochodowe

Przeznaczenie: Felgi, opony

Cena brutto:

540,00 brutto

Cena jednostkowa: 27.00 zł / 1 l

Preparat w postaci aktywnej piany, do kompleksowego czyszczenia felg stalowych i aluminiowych. Delikatnie usuwa zabrudzenia jak pył hamulcowy, ślady po gumie, osady i plamy z wapna i soli.

Pojemność: 20 l

pH: 0.3

Produkt niedostępny
Zapytaj o podobne produkty

RM 800 ASF środek do mycia felg Kärcher

Podsumowanie

Preparat w postaci aktywnej piany, do kompleksowego czyszczenia felg stalowych i aluminiowych.

Delikatnie usuwa zabrudzenia jak pył hamulcowy, ślady po gumie, osady i plamy z wapna i soli.

Właściwości

  • Działa bezpiecznie.
  • Wolny od NTA i tensydów.

Specyfikacja

  • Pojemność: 20 l
  • pH: 0.3
RM 800 ASF Karcher

Wytyczne i ostrzeżenia

H290 - Może powodować korozję metali.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć bądź lekarzem.

P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania się do oczu - ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P303 + P361 + P353 - W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i spłukać skórę wodą.

P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

P501a - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/narodowymi/międzynarodowymi.

logo-karcher.jpg

Wszystkie prezentowane zdjęcia są poglądowymi, w szczególności wyświetlane przez dany ekran/matrycę kolory oraz elementy prezentujące możliwości oferowanego produktu. Zawartość danego zestawu jest dokładnie opisana w określonych miejscach. Jeśli po zapoznaniu się z ofertą powstaną pytania, chętnie na nie odpowiemy telefonicznie lub poprzez korespondencje e-mail. Serdecznie zapraszamy!

Dane techniczne

Chemia do
Myjnie samochodowe
Przeznaczenie
Felgi, opony
Pokaż więcej

GWARANCJA JAKOŚCI CLINUS.PL

Gwarancja jakości Clinus.pl

W ofercie Clinus.pl znajdą Państwo wyłącznie sprzęt starannie dobranych producentów o najwyższej jakości. Ceniąc dbałość i wygodę naszych klientów, sprzedajemy produkty kupione bezpośrednio od producentów lub od autoryzowanych dystrybutorów. Dzięki temu zapewniamy, że nie uświadczą Państwo problemów z gwarancją. Oferowany towar pochodzi z oficjalnego polskiego kanału sprzedaży. Sprzedajemy wyłącznie produkty nieużywane, zapakowane w fabryczne opakowania.

540 brutto